Nová akcia

27.03.2011 21:25

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.