Nebo?

Šel muž se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. Tu se před ním objevila krásná zlacená brána a v ní fousatý člověk v bílé říze. Dobrý den, povídá ten muž, copak to tady prosím je? Tady to je nebe, povídá ten v bráně. Pojďte dál. Počkat, počkat, ale bez psa, psi sem nemůžou. Tu muž posmutněl, minul bránu a spolu se psem pokračoval cestou. ... Po čase došli k jiné bráně. Dobrý den, cop...ak to tady prosím je? Tady to je nebe, povídá ten v bráně. A můžou sem psi? Samozřejmě. Támhle je studna, napusťte mu do misky vodu. Víte, my jsem před chvílí šli kolem takové jiné brány a tam kdosi říkal, že nebe je tam u nich. Jo tamti? To je peklo. A nevadí vám, že se vydávají za vás? Vůbec ne, oni nám odebírají ty, co jsou schopni nechat psa venku.